Make your own free website on Tripod.com
  最愛是誰
  在世間尋覓愛侶
 尋獲了但求共聚
 然而共處半生都過去
 我偏偏又後悔

 別了她原為了妳
 留住愛亦留住罪
 誰料伴你的心今已碎
 卻有她在夢裡

 為何離別了 卻願再相隨
 為何能共對 又平淡似水
 問如何下去 為何猜不對
 何謂愛 其實最愛只有誰
 (何謂愛 誰讓我找到愛的證據)

 任每天如霧過去
 沉默裡任寒風吹
 誰人是我一生中最愛
 答案可是絕對